The print function is not available on your version of browser
Skip to Content
Logi sisse

Kättesaadavad keeleversioonid ja vormingud

 • bg
 •  
 • es
 •  
 • cs
 •  
 • da
 •  
 • de
 •  
 • et
 •  
 • el
 •  
 • fr
 •  
 • ga
 •  
 • hr
 •  
 • it
 •  
 • lv
 •  
 • lt
 •  
 • hu
 •  
 • mt
 •  
 • nl
 •  
 • pl
 •  
 • pt
 •  
 • ro
 •  
 • sk
 •  
 • sl
 •  
 • fi
 •  
 • sv
 •  

Kasutaja hinnang 
 • See väljaanne ei ole teie sirvimiskeeles kättesaadav > Kättesaadavad keeleversioonid

  EN Improving resource efficiency in SMEs

 • Ettevõtlusvaimu ja -oskuste edendamine ELis

 • See väljaanne ei ole teie sirvimiskeeles kättesaadav > Kättesaadavad keeleversioonid

  EN Smart guide to cluster policy

 • Teenuseinnovatsiooni juhised

 • Struktuurifondide kasutamine VKEja ettevõtluspoliitikas

 • Äriinglite tegevuse edendamine VKEde kasvu toetamiseks

 • Riigihanked innovatsiooni edendamiseks VKEdes ja avalike teenuste valdkonnas

 • SBA rakendamine piirkondlikul tasandil

 • VKEde rahvusvahelistumise toetamine

 • Ettevõtete võõrandamise hõlbustamine