Komisjoni määrus (EÜ) nr 1063/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Tšehhi Vabariigi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks