Komisjoni määrus (EÜ) nr 1766/2006, 30. november 2006 , millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma