/* */

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 400. istungil 12. detsembril 2005. aastal esitatud arvamus juhtumit COMP/38.443 — Kummikemikaalid käsitleva otsuse eelnõu kohta (EMPs kohaldatav tekst)