Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. července 2014, kterým se schvaluje jmenování Jyrki Katainena, Jacka Dominika, Ferdinanda Nelli Ferocia a Martine Reichertsové členy Komise (C8-0030/2014 – 2014/0803(NLE), C8-0083/2014 – 2014/0804(NLE), C8-0084/2014 – 2014/0805(NLE), C8-0085/2014 – 2014/0806(NLE))