Komisjoni määrus (EL) nr 1178/2011, 3. november 2011 , millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 EMPs kohaldatav tekst