Muudatusettepanekud Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 2/2005 - palkade kohandamine - projekti kohta (9491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUD))