Kohtuasi T-360/06: 5. detsembril 2006 esitatud hagi — Heijmans versus komisjon