Esimese astme kohtu 15. veebruari 2005. aasta määrus kohtuasjas T-229/02: Kurdistani Töölispartei (PKK) ja Kurdistani Rahvuskongress (KNK) versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Terrorismivastases võitluses teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta — Teovõime — Hagi esitamise õigus — Ühing — Vastuvõetavus)