TITJUR Deutsche SiSi-Werke vs. OHMI (Sachet tenant debout) Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 28. jaanuar 2004. # Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused). # Ühenduse kaubamärk. # Liidetud kohtuasjad T-146/02 kuni T-153/02.