Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem