Kirjalik küsimus E-2088/04 Esitaja(d): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), komisjonile. Tsoonide sisseviimine laevaliikluseks Läänemerel