TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Warner - 5. decembra 1978. # Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret proti Landbrugsministeriet. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Højesteret - Dánsko. # Vec 151/78. Sukkerfabriken Nykøbing