Predmet C-591/18 P: Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli Brugg Kabel AG i Kabelwerke Brugg AG Holding protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-441/14, Brugg Kabel AG i Kabelwerke Brugg AG Holding protiv Europske komisije