Sag C-591/18 P: Appel iværksat den 21. september 2018 af Brugg Kabel AG og Kabelwerke Brugg AG Holding til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-441/14, Brugg Kabel AG og Kabelwerke Brugg AG Holding mod Europa-Kommissionen