Věc C-591/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 Brugg Kabel AG a Kabelwerke Brugg AG Holding proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-441/14, Brugg Kabel AG a Kabelwerke Brugg AG Holding v. Evropská komise