Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 8. detsember 2005. Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 8. detsember 2005.#Jyske Finans A/S versus Skatteministeriet.#Eelotsusetaotlus: Vestre Landsret - Taani.#Kuues käibemaksudirektiiv - Artikli 13 B osa punkt a - Maksuvabastused - Maksuvabastus mahaarvamisõiguse alla mitte kuuluvate kaupade tarnimisel - Kasutatud sõidukite edasimüümine liisinguühingu poolt - Artikkel 26a - Kasutatud kaupade müügi maksustamise erikord.#Kohtuasi C-280/04.