/* */

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1611/2006, 27. oktoober 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 832/2006, millega kehtestatakse 2005/2006. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel