Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 13. september 2006. # MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Sõnalist elementi METRO sisaldava kujutismärgi taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk METRO - Varasema siseriikliku kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemine. # Kohtuasi T-191/04. TITJUR MIP Metro vs. OHMI–Tesco Stores (METRO)