Komisjoni määrus (EÜ) nr 77/2008, 28. jaanuar 2008 , millega määratakse kindlaks kohustuslikud impordiks mõeldud roosuhkru tarnekogused AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe alusel tarneperioodiks 2007/2008