Kohtuasi C-223/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. septembri 2017. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Casertana Costruzioni Srl versus Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S. (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikli 47 lõige 2 ja artikli 48 lõige 3 — Pakkuja, kes tugineb hankija nõuetele vastamiseks teiste üksuste pädevusele — Kui need üksused nõutava pädevuse kaotavad — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette pakkuja hankemenetlusest kõrvalejätmise ja hankelepingu sõlmimise konkurendiga)