Decyzja Rady (UE) 2020/2029 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany do tego Układu w drodze zastąpienia protokołu 3 do niego, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej