Nõukogu otsus (EL) 2020/2029, 7. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepinguga (ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel kaubanduse ja koostöö kohta) loodud ühiskomitees nimetatud lepingu muutmiseks seoses selle protokolli nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendamisega