Rådets afgørelse (EU) 2020/2029 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde