Kirjalik küsimus E-3023/10, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile.Rohelised veekoridorid