Nõukogu määrus (EÜ) nr 1941/2004, 2. november 2004, millega lõpetatakse uut eksportijat käsitlev läbivaatamine seoses määrusega (EÜ) nr 2605/2000, millega kehtestatakse teatavate, muuhulgas Taiwanist pärinevate elektrooniliste kaalude impordi suhtes lõplikud dumpinguvastased tollimaksud