Kirjalik küsimus E-0118/06 Esitaja(d): Kader Arif (PSE) komisjonile. Mõju hindamise uuring 2010. aastaks Euroopa-Vahemere vabakaubanduspiirkonna loomise kohta