2005/336/: Besluit van de Raad van 18 april 2005 tot wijziging van het besluit van de Raad van 16 december 1980 inzake de oprichting van het raadgevend comité voor het fusieprogramma