2005/336/: Nõukogu otsus, 18. aprill 2005, millega muudetakse nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust, millega asutatakse termotuumasünteesiprogrammi nõuandekomitee