/* */

Kohtuasi T-187/06: 18. juulil 2006.  aastal esitatud hagi — Schräder versus Ühenduse Sordiamet (SUMCOL 01)