Kohtuasi T-482/08: Üldkohtu 10. juuni 2010 . aasta otsus — Atlas Transport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärk ATLAS TRANSPORT — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikkel 15 ja artikli 50 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 15 ja artikli 51 lõige 1))