Komisjoni otsus, 22. 12 2004, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.3642 - CARLYLE / ADVENT / HT TROPLAST JV) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)