Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1240/2014 av den 19 november 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker