Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1240/2014 z  19. novembra 2014 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny