Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev protokoll - VI lisa:Protokolli artiklis 20 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed - Bulgaaria - 10.Keskkond - D.Tööstussaaste ja riskide maandamine