Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 149/04