Kirjalik küsimus E-1308/05 Esitaja(d): Simon Coveney (PPE-DE) komisjonile. Tarkvarahindade erinevused ELi ja USA vahel