Kirjalik küsimus E-5452/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Metsade hävitamisest, pinnateisaldusest, jõesängide kõrvalejuhtimisest ja jäätmete ladestamisest tingitud keskkonnamõjud Cañada de los Pájarose piirkonnas Puebla del Rios (Sevilla)