Kirjalik küsimus P-1083/05 Esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann (PSE) komisjonile. Naistevastane vägivald Türgis