/* */

Kirjalik küsimus E-2319/06 Esitaja(d): Klaus Hänsch (PSE) komisjonile. Ajavahemikul 1975-1989 Bulgaariast põgeneda püüdnud inimeste tapmise väidetava riigipoolse sanktsioneerimise uurimine