Euroopa põhiseaduse leping - III OSA — LIIDU POLIITIKA JA TOIMIMINE - VI JAOTIS — LIIDU TOIMIMINE - II PEATÜKK — RAHANDUSSÄTTED - 2. jagu — Liidu aastaeelarve - Artikkel III-404