Kirjalik küsimus E-2022/05 Esitaja(d): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Naiste diskrimineerimine spordis