Zadeva T-230/05: Tožba Golf USA Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), vložena dne 24. junija 2005