Zaak T-230/05: Beroep, op 24 juni 2005 ingesteld door Golf USA Inc. tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)