Lieta T-230/05: Prasība pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko Golf USA Inc. iesniedza 2005. gada 24. jūnijā