Kohtuasi T-230/05: Golf USA Inc. 24. juuni 2005. aasta hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) vastu