Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG