Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 61/2004 af 26. april 2004 om ændring af bilag XIII (transport) til EØS-aftalen