Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-227/03 (Rechtbank te Amsterdami eelotsusetaotlus): A. J. van Pommeren-Bourgondiën versus Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Reguleerimisala — Invaliidsuspension — Hüvitiste saamise õiguse säilimine elama asumisel teise liikmesriiki)