Kommissionens förordning (EG) nr 1443/2004 av den 12 augusti 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 2:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004